Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 18.30, w soboty od 8:00 do 12:00.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz https://mobank.bspolaniec.pl - dla urządzeń mobilnych.
Logowanie do konta internetowego 

Kursy średnie NBP

Tabela kursów z dnia 2017-10-20
1 EUReuro4,2452
1 USDdolar amerykański3,5966
1 CHFfrank szwajcarski3,6601
1 GBPfunt szterling4,7221

Kontakt

Telefon

15 865 00 71

15 865 10 71

Więcej

RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Bank Spółdzielczy w Połańcu oferuje otwieranie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych dla osób fizycznych w walucie polskiej.

Wpłaty na lokaty terminowe Bank przyjmuje na czas określony, tj. na okresy 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy. Każda wpłata stanowi odrębną lokatę. Oprocentowanie środków pieniężnych na lokacie jest uzależnione od okresu lokaty. Minimalna kwota oszczędności to 100,00 PLN. Lokaty są odnawialne. W ramach umowy rachunku Bank zobowiązuje się do przechowywania na zlecenie posiadacza rachunku zadeklarowanej kwoty pieniężnej oraz do jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami po upływie umówionego terminu.
Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie ( w skali roku )
1. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie 0,01%
2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z kapitalizacją kwartalną 0,01%
3. Rachunek bieżący 0,01%
4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych  
- 1 miesięczne 0,77%
- 2 miesięczne 0,87%
- 3 miesięczne 1,10%
- 6 miesięczne 1,17%
- 12 miesięczne 1,34%
- 24 miesięczne 1,37%
- 36 miesięczne 1,44%
5. Terminowe lokaty oszczędnościowe 5-letnie*
dotyczy lokat założonych przed dniem 17.11.2012r.
1,54%

Oprocentowanie obowiązuje od 20 września 2017r.

Terminowe lokaty oszczędnościowe pozwalają na optymalny wybór okresu oszczędzania dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowa Izba RozliczeniowaBankowy Fundusz GwarancyjnyZBPKNF
Czas generowania strony: 0.19 sek.