Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 18.30, w soboty od 8:00 do 12:00.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz https://mobank.bspolaniec.pl - dla urządzeń mobilnych.
Logowanie do konta internetowego 

Kursy średnie NBP

Tabela kursów z dnia 2017-10-20
1 EUReuro4,2452
1 USDdolar amerykański3,5966
1 CHFfrank szwajcarski3,6601
1 GBPfunt szterling4,7221

Kontakt

Telefon

15 865 00 71

15 865 10 71

Więcej

PRZEKAZY ZAGRANICZNE

Bank Spółdzielczy w Połańcu posiada w swej ofercie przekazy w obrocie dewizowym do których należą: polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA - polegające na wykonywaniu zleceń płatniczych w walutach wymienialnych, złotych polskich na rzecz i zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, realizujących polecenie wypłaty do większości krajów świata.

Polecenie wypłaty to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
Przelew regulowany to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew realizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów. Przelew SEPA to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA.

Przekaz internetowy to usługa przekazów pieniężnych w walutach obcych: euro (EUR), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), frank szwajcarski (CHF) lub w złotym polskim (PLN), skierowanych do wypłaty w kasie lub na rachunek odbiorcy, wpływających do Banku drogą elektroniczną w formie depesz z firm zlecających za pośrednictwem Banku BPS S.A., z którym Bank realizuje współpracę w tym zakresie.

IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. PL i numer rachunku.
SWIFT Banku BPS - „POLUPLPR”.

Zapraszamy do Naszego Banku!

Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowa Izba RozliczeniowaBankowy Fundusz GwarancyjnyZBPKNF
Czas generowania strony: 0.12 sek.