Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 1. Możesz przeznaczyć go na :
  • spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank na okres do 1 roku,
  • regulowanie krótkoterminowych zobowiązań,
  • finansowanie kapitału obrotowego.
 2. Możesz skorzystać z kredytu, jeżeli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą w każdej dozwolonej formie prawnej,
  • posiadasz w Banku Spółdzielczym w Połańcu rachunek bieżący lub zobowiążesz się do jego otwarcia oraz do przeprowadzania rozliczeń za jego pośrednictwem przed podpisaniem umowy kredytu.
 3. Możesz uzyskać kredyt w wysokości właściwej dla twoich potrzeb i zdolności do spłaty.
 4. Możesz zabezpieczyć kredyt w każdej formie dozwolonej przepisami prawa.
 5. Możesz spłacić kredyt:
  • wcześniej niż ustaliłeś to w umowie kredytowej, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji.
 6. Twoje korzyści:
  • korzystne oprocentowanie,
  • możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytu na kolejny maksymalnie 12-miesięczny okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania poprzez podpisanie nowej umowy kredytowej,
  • każdy wpływ na konto powoduje zmniejszenie zadłużenia i daje możliwość ponownego wykorzystania kredytu do wysokości nie przekraczającej ustalonego limitu,
  • szybka decyzja kredytowa.
  • Oprocentowanie:
   • oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża 5,20 p.p.
   • opłata przygotowawcza 1,5%
   • prowizja 1,0%
Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.18 sek.