Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria
Orzeł agrobiznesu

KREDYT HIPOTECZNY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Kredyt hipoteczny
  1. Możesz przeznaczyć go na:
    • dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  2. Możesz skorzystać z kredytu, jeżeli:
    • prowadzisz działalność gospodarczą w każdej dozwolonej formie prawnej,
    • posiadasz w Banku Spółdzielczym w Połańcu rachunek bieżący lub zobowiążesz się do jego otwarcia oraz do przeprowadzania rozliczeń za jego pośrednictwem przed podpisaniem umowy kredytu.
  3. Możesz uzyskać kredyt w wysokości właściwej dla twoich potrzeb i zdolności do spłaty.
  4. Możesz spłacić kredyt:
    • wcześniej niż ustaliłeś to w umowie kredytowej, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji,
    • w wygodnych dla Ciebie okresach:
      • miesięcznych,
      • kwartalnych,
      • półrocznych,
      • rocznych,
    • w ratach malejących bądź równych,
    • maksymalny okres kredytowania – 15 lat.
  5. Twoje korzyści:
    • korzystne oprocentowanie,
    • szybka decyzja kredytowa,
    • możliwość karencji w spłacie kredytu,
    • długi okres spłaty,
    • możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów.
  6. Oprocentowanie:
    • oprocentowanie kredytu
      • WIBOR 3m + 2,75% do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
      • WIBOR 3m + 3,00% od 51% do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
      • opłata przygotowawcza 1,5%
      • prowizja 0,50%
Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.12 sek.