Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

KREDYT INWESTYCYJNY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 1. Możesz przeznaczyć go na:
  • na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych,
  • modernizacje lub rozbudowę składników aktywów trwałych przedsiębiorstw,
  • finansowanie inwestycji materialnych, niematerialnych i finansowych.
 2. Możesz skorzystać z kredytu, jeżeli:
  • - prowadzisz działalność gospodarczą w każdej dozwolonej formie prawnej.
 3. Możesz uzyskać kredyt w wysokości właściwej dla twoich potrzeb i zdolności do spłaty (Bank może sfinansować maksymalnie 80% wartości netto przedsięwzięcia).
 4. Możesz zabezpieczyć kredyt w każdej formie dozwolonej przepisami prawa.
 5. Możesz spłacić kredyt:
  • wcześniej niż ustaliłeś to w umowie kredytowej, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji,
  • w wygodnych dla Ciebie okresach:
   • miesięcznych,
   • kwartalnych,
   • półrocznych,
   • rocznych,
   • w przypadku jednoznacznie celowo określonych transakcji handlowych spłata może być jednorazowa,
  • w ratach malejących bądź równych,
  • maksymalny okres kredytowania – 15 lat (w przypadku kredytowania rzeczy ruchomych - 8 lat).
 6. Twoje korzyści:
  • korzystne oprocentowanie,
  • szybka decyzja kredytowa,
  • możliwość karencji w spłacie kredytu,
  • możliwość sfinansowania 80% wartości przedsięwzięcia,
  • długi okres spłaty,
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów.
 7. Oprocentowanie: - oprocentowanie kredytu
  • do 3 lat WIBOR 3M + marża 4,20 p.p.,
  • od 3 lat do 5 lat WIBOR 3M + marża 4,70 p.p.,
  • od 5 lat do 15 lat WIBOR 3M + marża 5,00 p.p.,
  • opłata przygotowawcza 1,50% od kwoty udzielonego kredytu,
  • prowizja 1,00% od kwoty udzielonego kredytu.
 8. Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.13 sek.