Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 1. Możesz przeznaczyć go na:
  • finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • spłatę zadłużenia w innym banku,
  • zakup środków obrotowych.
 2. Możesz skorzystać z kredytu, jeżeli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą w każdej dozwolonej formie prawnej.
 3. Możesz uzyskać kredyt w wysokości właściwej dla twoich potrzeb i zdolności do spłaty.
 4. Możesz zabezpieczyć kredyt w każdej formie dozwolonej przepisami prawa.
 5. Możesz spłacić kredyt:
  • wcześniej niż ustaliłeś to w umowie kredytowej, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji,
  • w wygodnych dla Ciebie okresach:
   • miesięcznych,
   • kwartalnych,
   • w przypadku jednoznacznie celowo określonych transakcji handlowych spłata może być jednorazowa,
  • w ratach malejących bądź równych,
  • maksymalny okres kredytowania - 3 lata.
 6. Twoje korzyści:
  • korzystne oprocentowanie,
  • szybka decyzja kredytowa,
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów.
 7. Oprocentowanie:
  • oprocentowanie kredytu
   • do 1 roku WIBOR 3M + marża 4,70 p.p.,
   • od 1 roku do 3 lat WIBOR 3M + marża 5,20 p.p.,
   • opłata przygotowawcza 1,50% od kwoty udzielonego kredytu,
   • prowizja 1,00% od kwoty udzielonego kredytu.
Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.17 sek.