Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

ROR JUNIOR

ZAMIEŃ SKARBONKĘ NA ATRAKCYJNE, DARMOWE KONTO DLA MŁODYCH !

Posiadacz rachunku
ROR Junior może być otwarty dla osoby małoletniej w wieku 13- 18 lat.

Otwarcie rachunku
Rachunek ROR Junior otwierany i prowadzony jest wyłącznie za zgodą rodziców (przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej).

Co daje ROR JUNIOR:

  • Poczucie bezpieczeństwa- dziecko unika ryzyka utraty gotówki, gdyż dzięki stałemu dostępowi do środków na rachunku nie ma potrzeby noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy,
  • Nabywanie praktycznych umiejętności decyzyjnych w zakresie dysponowania środkami finansowymi,
  • Prestiż wśród rówieśników,
  • Brak opłat za Bankowość Internetową eBankNet,
  • Zlecenie zobowiązań i płatności za szkołę, telefon, Internet itp.,

Aby założyć ROR Junior należy:

  • udzielić zgody przedstawiciela ustawowego do otwarcia rachunku ROR Junior przez małoletniego
  • złożyć wniosek o wydanie karty VISA Junior,
  • złożyć wniosek o korzystanie z bankowości elektronicznej.
Prowadzenie rachunku ROR JUNIOR jest nieodpłatne.

Zapraszamy do Naszego Banku!

Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.13 sek.