Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

ROR STUDENT

Otwierając konto ROR Student w Banku Spółdzielczym w Połańcu zyskasz nowoczesny i tani sposób gospodarowania sowimi finansami. Konto ROR Student otwierane i prowadzony jest wyłącznie dla osób, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25 roku życia w szkołach wyższych, w szkołach posiadających status wyższej uczelni, w szkołach policealnych. ROR dla studenta otwierany jest na czas trwania nauki. Posiadacz ROR Student w przypadku utraty statusu studenta zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Bank.

  • Wpłaty i wypłaty bez prowizji
  • Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz
USŁUGI DODATKOWE: ROR Student umożliwia korzystanie z dodatkowych usług oferowanych do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:
  • Karta Visa Classic Debetowa – posiadacz tej karty ma możliwość wypłaty swoich pieniędzy – bez pobierania opłat za transakcje- w sieci ponad 4700 bankomatów w Polsce oraz realizowania zakupów przy użyciu naszej karty – również przez Internet,
  • Bankowość elektroniczna – Bank przez Internet – pozwoli przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na: dokonywanie zleceń z rachunków, tworzenie poleceń przelewu, definicji przelewów (np. ZUS, US i inne), realizację stałych zleceń, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach,
  • Stałe zlecenie – to wygodna forma regulowania cyklicznych płatności. Dzięki tej usłudze to Bank pilnuje terminów płatności Twoich comiesięcznych stałych opłat np. z tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, czynszu itp. z Twojego rachunku ROR,
  • polecenie zapłaty – za zgodą posiadacza rachunku np. sprzedawca usług telefonii komórkowej wystawia obciążenia rachunku wynikające z rachunków za telefon,
  • SMS
Każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR Student może lokować swoje oszczędności na terminowych lokatach oszczędnościowych na warunkach przewidzianych dla wkładów terminowych. Jeżeli zdecydujesz się na założenie rachunku w naszym Banku wystarczy, że zgłosisz się do nas z dowodem osobistym oraz aktualnym zaświadczeniem z uczelni lub szkoły potwierdzającym, że jest studentem/ uczniem lub ważna legitymację studencką/ uczniowską.

Zapraszamy do Naszego Banku!

Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.14 sek.