Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Bank Spółdzielczy w Połańcu oferuje otwieranie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych dla osób fizycznych w walucie polskiej.

Wpłaty na lokaty terminowe Bank przyjmuje na czas określony, tj. na okresy 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy. Każda wpłata stanowi odrębną lokatę. Oprocentowanie środków pieniężnych na lokacie jest uzależnione od okresu lokaty. Minimalna kwota oszczędności to 100,00 PLN. Lokaty są odnawialne. W ramach umowy rachunku Bank zobowiązuje się do przechowywania na zlecenie posiadacza rachunku zadeklarowanej kwoty pieniężnej oraz do jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami po upływie umówionego terminu.
Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie ( w skali roku )
1. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych  
- 1 miesięczne 0,02%
- 2 miesięczne 0,03%
- 3 miesięczne 0,12%
- 6 miesięczne 0,14%
- 12 miesięczne 0,27%
- 24 miesięczne 0,30%
- 36 miesięczne 0,35%
2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – Lokata Internetowa  
- 3 miesięczne 0,15%
- 6 miesięczne 0,17%

Oprocentowanie obowiązuje od 01 marca 2021r.

Terminowe lokaty oszczędnościowe pozwalają na optymalny wybór okresu oszczędzania dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.13 sek.