Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH - ROLNICY

Bank Spółdzielczy w Połańcu oferuje otwieranie i prowadzenie rachunków terminowych w złotych dla klientów instytucjonalnych

Wpłaty na lokaty terminowe Bank przyjmuje na czas określony, tj. na okresy 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy. Każda wpłata stanowi odrębną lokatę. Oprocentowanie środków pieniężnych na lokacie jest uzależnione od okresu lokaty. Lokaty są odnawialne. W ramach umowy rachunku Bank zobowiązuje się do przechowywania na zlecenie posiadacza rachunku zadeklarowanej kwoty pieniężnej oraz do jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami po upływie umówionego terminu.

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie ( w skali roku )
1. Rachunki lokat krótkoterminowych do 1 miesiąca 0,01%
2. Rachunki lokat terminowych  
- 1 miesięczne 0,01%
- 2 miesięczne 0,02%
- 3 miesięczne 0,10%
- 6 miesięczne 0,15%
- 12 miesięczne 0,20%
- 24 miesięczne 0,25%
- 36 miesięczne 0,30%

Oprocentowanie obowiązuje od 01 marca 2021r.

Terminowe lokaty oszczędnościowe pozwalają na optymalny wybór okresu oszczędzania dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.14 sek.