Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 18.30, w soboty od 8:00 do 12:00.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria HCE - Płatność telefonem
Orzeł agrobiznesu

KREDYTY ROLNICY

 1. kredyty inwestycyjne
  • do 3lat - oprocentowanie 5,9%, opłata przygotowawcza 1,00%, prowizja 1,00%
  • powyżej 3 do 5 lat - oprocentowanie 5,9%, opłata przygotowawcza 1,00%, prowizja 1,00%
  • powyżej 5 do 15 lat - oprocentowanie 6,7%, opłata przygotowawcza 1,00%, prowizja 1,00%
 2. kredyty obrotowe
  • do 12 miesięcy - oprocentowanie 5,9%, opłata przygotowawcza 1,00%, prowizja 1,00%
  • powyżej 1 roku do 3 lat - oprocentowanie 6,9%, opłata przygotowawcza 1,00%, prowizja 1,00%
 3. kredyty w rachunku bieżącym
  • do 12 miesięcy - oprocentowanie 6,4%, opłata przygotowawcza 1,00%, prowizja 1,00%
 4. kredyty hipoteczne
  • długi okres kredytowania – od 1 roku do 15 lat
  • Oprocentowanie:
   • WIBOR 3M + 2,75% do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
   • WIBOR 3M + 3,00% od 51% do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
   • opłata przygotowawcza 2,0%
   • prowizja 1,00%
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.17 sek.