Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY "SAKIEWKA"

Terminal

Rachunek oszczędnościowy Sakiewka skierowany jest do Klientów, którzy cenią sobie systematyczne oszczędzanie przy zachowaniu stałego dostępu do swoich oszczędności. Produkt z atrakcyjnym oprocentowaniem, którego unikalność i elastyczność funkcjonowania sprawiają, że Klienci Banku będą chętniej lokować swoje nadwyżki np. z rachunków ROR.


Szczegóły:
 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
 • jedna bezpłatna wypłata z rachunku w miesiącu
 • odsetki dopisywane co miesiąc
 • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania umowy
 • wypłata środków bez utraty odsetek
 • posiadaczem rachunku może być osoba od 13 roku życia
 • minimalna wpłata 100,00 PLN
 • atrakcyjne oprocentowanie:
  • do kwoty 500,00 PLN – 0,00 %
  • nadwyżka ponad 500,00 do 5 000,00 PLN – 0,05%
  • nadwyżka ponad 5000,00 do 30 000,00 PLN– 0,10%
  • nadwyżka ponad 30 000,00 do 100 000,00 PLN – 0,20%
  • nadwyżka powyżej kwoty 100 000,00 PLN – 0,30%
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.13 sek.