Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY A'VISTA

Rachunki a,vista to rachunki oszczędnościowe przeznaczone do bieżącego gromadzenia środków, które w każdej chwili możesz wykorzystać do bieżących potrzeb.

Rachunek płatny na każde żądanie a’vista przeznaczony jest dla osób fizycznych, w tym również dla osób nie posiadających regularnych dochodów. Służy do gromadzenia środków pieniężnych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Potwierdzenie posiadania rachunku a’vista stanowi książeczka oszczędnościowa. Posiadając taki rachunek możesz pobrać własne środki nie tylko w kasie Banku, ale również na podstawie zastępczej obsługi w placówkach Banków Spółdzielczych.

Minimalna kwota wpłaty wymagana przy założeniu książeczki a’vista to 5 zł.

Każdy posiadacz rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie może lokować swoje oszczędności na terminowych lokatach oszczędnościowych na warunkach przewidzianych dla wkładów terminowych.
Jeżeli zdecydujesz się na założenie rachunku w naszym Banku wystarczy, że zgłosisz się do nas z dowodem osobistym.

Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.13 sek.