Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY A'VISTA

Rachunki a,vista to rachunki oszczędnościowe przeznaczone do bieżącego gromadzenia środków, które w każdej chwili możesz wykorzystać do bieżących potrzeb.

Rachunek płatny na każde żądanie a’vista przeznaczony jest dla osób fizycznych, w tym również dla osób nie posiadających regularnych dochodów. Służy do gromadzenia środków pieniężnych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Potwierdzenie posiadania rachunku a’vista stanowi książeczka oszczędnościowa. Posiadając taki rachunek możesz pobrać własne środki nie tylko w kasie Banku, ale również na podstawie zastępczej obsługi w placówkach Banków Spółdzielczych.

Minimalna kwota wpłaty wymagana przy założeniu książeczki a’vista to 5 zł.

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym płatnym na każde żądanie wynosi 0,01%.

Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec roku, tj. w dniu 31 grudnia.
Każdy posiadacz rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie może lokować swoje oszczędności na terminowych lokatach oszczędnościowych na warunkach przewidzianych dla wkładów terminowych.
Jeżeli zdecydujesz się na założenie rachunku w naszym Banku wystarczy, że zgłosisz się do nas z dowodem osobistym.

Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0,13 sek.