facebook image

eCorpoNet

Tel. 15 865 00 71

eCorpoNet – to nowoczesny i wygodny sposób zarządzania rachunkami firmowymi i instytucjonalnymi za pośrednictwem bankowości internetowej. System ten umożliwia swobodny i bezpieczny dostęp do środków finansowych w trybie on-line przez cały dzień roboczy.

Operacje bankowe mogą być dokonywane za pomocą dowolnego komputera podłączonego do sieci internetowej. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, przelewy są autoryzowane w wybrany przez Klienta sposób ( lista haseł TAN, hasła SMS lub podpis elektroniczny), a wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

Korzyści eCorpoNet:

 • dostępność do swoich rachunków w dowolnym czasie i miejscu
 • dostęp do wszystkich rachunków Klienta pod jednym loginem
 • bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych
 • swoboda dysponowania środkami bez stania w kolejkach

 

eCorpoNet – funkcjonalności:

 • podgląd wszystkich rachunków Klienta,
 • dostąp do sald bieżących i wolnych środków,
 • dostęp do operacji bieżących oraz historii rachunków,
 • możliwość wydruku wyciągów,
 • możliwość realizacji przelewów pojedynczych oraz tworzenia paczek przelewów,
 • możliwość importu paczek przelewów z programów finansowo-księgowych firm, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych,
 • możliwość udostępnienia systemu dla osób, które miałyby dostęp jedynie do wprowadzania przelewów (ograniczony zakres uprawnień),
 • możliwość podpisywania przelewów przez jedną lub kilka osób w ustalonym powiązaniu.

eCorponet – Nowa Wersja WWW:

 • nowa wersja nie wymaga instalowania Javy
 • nowa wersja po zalogowaniu prezentuje „zwiniętą” listę rachunków(poprzednia wersja ukazuje rachunki od razu)
 • nowa wersja wspiera systemy Windows 10 i Mac OS X
 • nowa wersja wspiera przeglądarki: Edge 89 i wersje nowsze, Firefox 87i wersje nowsze, Chrome wersja 89 i wersje nowsze (poprzednia wspiera: Internet Explorer 8.0 i wersje nowsze, Firefox 42 i wersje nowsze, Chrome wersja 45 i nowsza , Opera 27 i wersje nowsze)
 • nowa wersja nie ma opcji Kopiuj Wklej Wytnij w zakładce Przelewy
 • nowa wersja ma tylko opcję otwarcia wydruku PDF, poprzednia wersja ma opcje: Otwórz i Zapisz(PDF otwarty w przeglądarce ma przycisk Pobierz)
 • nowa wersja ma tylko przycisk Otwórz dla eksportu do MT940,poprzednia wersja ma opcje: Otwórz i Zapisz(otwiera się okno dialogowe Windows które umożliwia otwarcie lub zapisanie pliku)
 • nowa wersja wymaga instalacji wtyczki w przeglądarce oraz oprogramowania SignNetHost dla użytkowników podpisu kwalifikowanego

 

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

9 + 10 =

Wakacje kredytowe 2024

Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

Punkt Kasowy w Zawadzie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu informuje, że w dniu 31 maja 2024 r.

Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich i zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad poszczególnych Grup Członkowskich:

Bankowość Elektroniczna dla Firm i Instytucji

klienci indywidualni ROR

eCorpoNet

Nowoczesny, bezpieczny i wygodny sposób zarządzania rachunkami biznesowymi online…   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

HomeNet

System komputerowy  umożliwiający bezpośrednią komunikację łączem sieciowym pomiędzy klientem, a bankiem w celu uzyskania określonych informacji… Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Usługa "SMS Kontakt"

Najważniejsze informacje o rachunku na Twój telefon… Zobacz więcej