facebook image

eCorpoNet

Tel. 15 865 00 71

eCorpoNet – to nowoczesny i wygodny sposób zarządzania rachunkami firmowymi i instytucjonalnymi za pośrednictwem bankowości internetowej. System ten umożliwia swobodny i bezpieczny dostęp do środków finansowych w trybie on-line przez cały dzień roboczy.

Operacje bankowe mogą być dokonywane za pomocą dowolnego komputera podłączonego do sieci internetowej. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, przelewy są autoryzowane w wybrany przez Klienta sposób ( lista haseł TAN, hasła SMS lub podpis elektroniczny), a wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

Korzyści eCorpoNet:

 • dostępność do swoich rachunków w dowolnym czasie i miejscu
 • dostęp do wszystkich rachunków Klienta pod jednym loginem
 • bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych
 • swoboda dysponowania środkami bez stania w kolejkach

 

eCorpoNet – funkcjonalności:

 • podgląd wszystkich rachunków Klienta,
 • dostąp do sald bieżących i wolnych środków,
 • dostęp do operacji bieżących oraz historii rachunków,
 • możliwość wydruku wyciągów,
 • możliwość realizacji przelewów pojedynczych oraz tworzenia paczek przelewów,
 • możliwość importu paczek przelewów z programów finansowo-księgowych firm, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych,
 • możliwość udostępnienia systemu dla osób, które miałyby dostęp jedynie do wprowadzania przelewów (ograniczony zakres uprawnień),
 • możliwość podpisywania przelewów przez jedną lub kilka osób w ustalonym powiązaniu.

eCorponet – Nowa Wersja WWW:

 • nowa wersja nie wymaga instalowania Javy
 • nowa wersja po zalogowaniu prezentuje „zwiniętą” listę rachunków(poprzednia wersja ukazuje rachunki od razu)
 • nowa wersja wspiera systemy Windows 10 i Mac OS X
 • nowa wersja wspiera przeglądarki: Edge 89 i wersje nowsze, Firefox 87i wersje nowsze, Chrome wersja 89 i wersje nowsze (poprzednia wspiera: Internet Explorer 8.0 i wersje nowsze, Firefox 42 i wersje nowsze, Chrome wersja 45 i nowsza , Opera 27 i wersje nowsze)
 • nowa wersja nie ma opcji Kopiuj Wklej Wytnij w zakładce Przelewy
 • nowa wersja ma tylko opcję otwarcia wydruku PDF, poprzednia wersja ma opcje: Otwórz i Zapisz(PDF otwarty w przeglądarce ma przycisk Pobierz)
 • nowa wersja ma tylko przycisk Otwórz dla eksportu do MT940,poprzednia wersja ma opcje: Otwórz i Zapisz(otwiera się okno dialogowe Windows które umożliwia otwarcie lub zapisanie pliku)
 • nowa wersja wymaga instalacji wtyczki w przeglądarce oraz oprogramowania SignNetHost dla użytkowników podpisu kwalifikowanego

 

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

3 + 10 =

Punkt Kasowy w Zawadzie

Punkt Kasowy w Zawadzie będzie nieczynny w dniach 15 listopada – 18 listopada 2022 r.

eBankNet bezpieczniejszy

Podczas logowania do bankowości elektronicznej pojawił się nowy przycisk „Zablokuj dostęp”

Zmień smartfoon na terminal

Dzięki POSapp od Planet Pay, smartfon może służyć jako terminal płatniczy.

Bankowość Elektroniczna dla Firm i Instytucji

klienci indywidualni ROR

eCorpoNet

Nowoczesny, bezpieczny i wygodny sposób zarządzania rachunkami biznesowymi online…   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

HomeNet

System komputerowy  umożliwiający bezpośrednią komunikację łączem sieciowym pomiędzy klientem, a bankiem w celu uzyskania określonych informacji… Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Usługa "SMS Kontakt"

Najważniejsze informacje o rachunku na Twój telefon… Zobacz więcej