facebook image

Homenet  to  system komputerowy  umożliwiający bezpośrednią komunikację łączem sieciowym pomiędzy klientem, a bankiem w celu uzyskania określonych informacji lub składania zleceń płatniczych.

Użytkownikiem systemu może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalność gospodarczej, jednostka samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające w naszym Banku rachunek rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy w walucie polskiej.

HomeNet korzyści:

• System Home Net  może współdziałać z systemem finansowo księgowym klienta, co w znacznym stopniu usprawnia przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, oszczędza czas oraz ogranicza możliwości pomyłki.
•  posiadasz stały , 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu dostęp do aktualnych obrotów i zapisów historycznych na swoim rachunku,
• możliwość swobodnego drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów lub wyciągów z prowadzonego rachunku.
• System jest w pełni bezpieczny i szybki, i co najważniejsze daje, Posiadaczowi rachunku, niezależność.

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

9 + 3 =

Wakacje kredytowe 2024

Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

Punkt Kasowy w Zawadzie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu informuje, że w dniu 31 maja 2024 r.

Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich i zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad poszczególnych Grup Członkowskich:

Bankowość Elektroniczna dla Firm i Instytucji

klienci indywidualni ROR

eCorpoNet

Nowoczesny, bezpieczny i wygodny sposób zarządzania rachunkami biznesowymi online…   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

HomeNet

System komputerowy  umożliwiający bezpośrednią komunikację łączem sieciowym pomiędzy klientem, a bankiem w celu uzyskania określonych informacji…   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Usługa "SMS Kontakt"

Najważniejsze informacje o rachunku na Twój telefon…   Zobacz więcej