facebook image

Homenet  to  system komputerowy  umożliwiający bezpośrednią komunikację łączem sieciowym pomiędzy klientem, a bankiem w celu uzyskania określonych informacji lub składania zleceń płatniczych.

Użytkownikiem systemu może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalność gospodarczej, jednostka samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające w naszym Banku rachunek rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy w walucie polskiej.

HomeNet korzyści:

• System Home Net  może współdziałać z systemem finansowo księgowym klienta, co w znacznym stopniu usprawnia przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, oszczędza czas oraz ogranicza możliwości pomyłki.
•  posiadasz stały , 24 godzinny, przez 7 dni w tygodniu dostęp do aktualnych obrotów i zapisów historycznych na swoim rachunku,
• możliwość swobodnego drukowania potwierdzeń wykonanych przelewów lub wyciągów z prowadzonego rachunku.
• System jest w pełni bezpieczny i szybki, i co najważniejsze daje, Posiadaczowi rachunku, niezależność.

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

7 + 12 =

Punkt Kasowy w Zawadzie

Punkt Kasowy w Zawadzie będzie nieczynny w dniach 15 listopada – 18 listopada 2022 r.

eBankNet bezpieczniejszy

Podczas logowania do bankowości elektronicznej pojawił się nowy przycisk „Zablokuj dostęp”

Zmień smartfoon na terminal

Dzięki POSapp od Planet Pay, smartfon może służyć jako terminal płatniczy.

Bankowość Elektroniczna dla Firm i Instytucji

klienci indywidualni ROR

eCorpoNet

Nowoczesny, bezpieczny i wygodny sposób zarządzania rachunkami biznesowymi online…   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

HomeNet

System komputerowy  umożliwiający bezpośrednią komunikację łączem sieciowym pomiędzy klientem, a bankiem w celu uzyskania określonych informacji…   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Usługa "SMS Kontakt"

Najważniejsze informacje o rachunku na Twój telefon…   Zobacz więcej