Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria
Orzeł agrobiznesu

GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

Przelewy krajowe

Lp.Rodzaj przelewuPlacówka BankuSystem bankowości internetowej
1.Przelew wewnętrzny w Banku1w godzinach pracy placówki18:00
2.ELIXIR wychodzący:1) 2)w godzinach pracy placówki18:00
3.SORBNET3 wychodzący15:00-----------
4.ELIXIR przychodzący:I sesja do godziny 12:00 II sesja do godziny 15:00 III sesja do godziny 18:00-----------
5SORBNET przychodzącydo godziny 16:00do godziny 16:00
1)Przelewy zlecone po godzinie 18:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym
2)Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 18:00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany najbliższym dniu roboczym.
3)Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

Przelewy zagraniczne

Lp.Rodzaj przelewuData walutyPlacówka Banku
1.Przelew wychodzący:1)
1.1.Przekaz w trybie standardowym:
1.1.1.SEPA, przelew regulowany,D+116:30
1.1.2.polecenie wypłatyD+216:30
1.2.Przekaz w trybie przyspieszonymD+116:30
1.3.Przekaz w trybie pilnymD12:30
2.Przelew przychodzącyD16:30
1)Przelew wychodzący zlecony:
  • w dniu roboczym po godzinie granicznej będzie wykonany z datą waluty jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.
  • w dniu innym niż roboczy obciąży rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0,13 sek.