Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

polecenie przelewu krajowego

Lp.Rodzaj polecenia przelewuPlacówka BankuSystem bankowości internetowej
1.Polecenie przelewu wewnętrznego w Banku1w godzinach pracy placówki18:00
2.ELIXIR wychodzący:1, 2w godzinach pracy placówki18:00
3.SORBNET3 wychodzący15:00-----------
4.ELIXIR przychodzący:I sesja do godziny 12:00
II sesja do godziny 16:00
III sesja do godziny 18:00
-----------
5SORBNET przychodzącydo godziny 16:00do godziny 16:00
1)Polecenie przelewu zlecone po godzinie 18:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym
2)polecenia przelewu zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 18:00, obciążą rachunek w danym dniu, ale polecenie przelewu będzie wykonane najbliższym dniu roboczym.
3)Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

Polecenie przelewu w walucie obcej

Lp.Rodzaj polecenia przelewuData walutyPlacówka Banku
1.Polecenie przelewu wychodzący:1)
1.1.Przekaz w trybie standardowym:
1.1.1.Polecenie przelewu SEPAD+116:30
1.1.2.Przekazy w walucie EURyD+216:30
1.3.Przekaz w trybie pilnymD12:30
2.Przelew przychodzącyD16:30
1)Przelew wychodzący zlecony:
  • w dniu roboczym po godzinie granicznej będzie wykonany z datą waluty jak dla polecenia przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.
  • w dniu innym niż roboczy obciążą rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a polecenie przelewu będzie wykonane z datą waluty ustaloną jak dla polecenia przelewu złożonego w następnym dniu roboczym
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.13 sek.