facebook image

Szanowni Państwo

informacja

Zobacz inne aktualności

Weź udział w konkursie

Weź udział w konkursie plastyczno – graficznym i wygraj fantastyczne nagrody! Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych

czytaj dalej

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielcy w Połańcu (dalej „Bank”) informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia*) opracował plan określający działania, które podjąłby na wypadek wystąpienia istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3 M) stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów.

W wykonaniu wskazanego wyżej przepisu Rozporządzenia, Bank zobowiązany jest uwzględnić opracowany plan działania w stosunkach umownych z Klientami.

W związku z powyższym, zapraszamy do zawarcia bezpłatnego aneksu do umowy ustalającego zasady postępowania na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zawarcia aneksu do umowy kredytu zapraszamy Państwa do naszej placówki.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmian proponowanych do wprowadzenia aneksem do umowy kredytu tutaj>