facebook image

Bankowość Internetowa eBankNet

Tel. 15 865 00 71

Czym jest usługa bankowości internetowej eBankNet?

Usługa ta umożliwia dostęp do rachunku klienta poprzez przeglądarkę internetową. Realizowana jest za pomocą dwóch systemów:

 • eBankNet – system bankowości internetowej przeznaczony dla urządzeń stacjonarnych,
 • BSPMobile – system bankowości internetowej przeznaczony dla urządzeń mobilnych.

 

Usługa bankowości internetowej umożliwia Klientowi sprawdzenie:

 • salda rachunku oraz wolnych środkach na rachunku,
 • przeglądanie oraz drukowanie historii transakcji,
 • tworzenie definicji przelewów do wykonania,
 • definiowanie oraz składanie krajowych poleceń przelewów,
 • zamawianie listy haseł jednorazowych,
 • dokonywanie zmian hasła,
 • doładowanie telefonu PRE-PAID,
 • zakładanie lokat internetowych na 3 i 6 miesięcy.

 

Korzyści:

 • 24 godzinny dostęp dostęp do rachunku,
 • na bieżąco uzyskiwane informacje na temat operacji (wpłat, wypłat) z rachunku,
 • kontrola własnych wydatków.

 

Co zrobić aby korzystać z usługi bankowości elektronicznej?

Aby móc korzystać z usługi SMS należy w Banku:

 • złożyć wniosek o świadczenie usługi w systemie bankowości internetowej,
 • podpisać umowę o świadczenie usługi w systemie bankowości internetowej.

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

3 + 11 =

Wakacje kredytowe 2024

Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

Punkt Kasowy w Zawadzie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu informuje, że w dniu 31 maja 2024 r.

Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich i zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad poszczególnych Grup Członkowskich:

Bankowość Elektroniczna dla Klientów Indywidualnych

klienci indywidualni ROR

Bankowość Internetowa eBankNet

Dostęp do rachunku i usług bankowych z urządzeń stacjonarnych i mobilnych...   Zobacz więcej

Aplikacja mobilna BSPMobile

Aplikacja mobilna BSPMobile

Aplikacja mobilna BSPMobile to oprogramowanie umożlwiające korzystanie z usług bankowych....   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Usługa "Hasło do konta"

Uzyskaj informacje o rachunku przez telefon, dzięki bezpłatnej usłudze...   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Usługa "SMS Kontakt"

Komunikacja z bankiem przez SMS: zmiany salda, informacje o środkach i wiele innych...   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Doładowanie telefonu

Usługa natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych....   Zobacz więcej