facebook image

Usługa "SMS Kontakt"

Tel. 15 865 00 71

Czym jest usługa „SMS KONTAKT”?

 

Usługa „SMS KONTAKT” polega na otrzymywaniu na telefon sieci GSM wiadomości (SMS) informującej o:

 • saldzie rachunku lub wolnych środkach na rachunku,
 • zmianach salda na rachunku,
 • oprocentowaniu posiadanych rachunków,
 • blokadach kartowych.

 

Wiadomości SMS mogą być przesyłanie automatycznie lub na żądanie po wysłaniu SMS.

Korzyści:

 • 24 godzinny dostęp do informacji o wolnych środkach i saldach,
 • na bieżąco uzyskiwane informacje na temat operacji (wpłat, wypłat) z rachunku,
 • kontrola własnych wydatków.

 

Jak korzystać z usługi SMS Kontakt?

 • Aby móc korzystać z usługi SMS należy w Banku złożyć wniosek o świadczenie usługi „SMS Kontakt”,
 • SMS o odpowiedniej treść przesyłamy na numer 3838.

 

Jak jest treść SMS-a wysłanego do Banku?

9425 MODULO#PIN#ZAPYTANIE

MODULO – numer klienta w Banku

PIN – hasło przyporządkowane do telefonu wskazanego we wniosku

ZAPYTANIE – jedna z opcji umożliwiających komunikację z Bankiem

Przykład:

9425 123456#1234#S

Lista krótkich zapytań umożliwiających komunikację z Bankiem:

S  Salda wszystkich rachunków
SB  Salda rachunków bieżących
SK  Salda rachunków kredytów (kredyty)
ST  Salda rachunków terminowych (lokaty)
SR#<nr.Rach>  Saldo wybranego rachunku
O  Oprocentowanie wszystkich rachunków
OB  Oprocentowanie rachunków bieżących
OK  Oprocentowanie rachunków kredytowych (kredyty)
OT  Oprocentowanie rachunków terminowych (lokaty)
OR#<NRB>  Oprocentowanie wybranego rachunku
W  Ostatnie operacje wszystkich rachunków
WB  Ostatnie operacje rachunków bieżących
WK  Ostatnie operacje rachunków kredytowych
WT  Ostatnie operacje rachunków terminowych (lokaty)
WR#<NRB>  Ostatnie operacje wybranego rachunku

Ile to kosztuje ?

 • brak opłaty miesięcznej za korzystanie z usługi,
 • koszt SMS wysłanego do Banku to koszt standardowego SMS wg taryfy sieci telefonii komórkowej wysyłającego,
 • aktywacja usługi oraz koszt wysłanego przez Bank komunikatu – zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

5 + 13 =

Punkt Kasowy w Zawadzie

Punkt Kasowy w Zawadzie będzie nieczynny w dniach 15 listopada – 18 listopada 2022 r.

eBankNet bezpieczniejszy

Podczas logowania do bankowości elektronicznej pojawił się nowy przycisk „Zablokuj dostęp”

Zmień smartfoon na terminal

Dzięki POSapp od Planet Pay, smartfon może służyć jako terminal płatniczy.

Bankowość Elektroniczna dla Klientów Indywidualnych

klienci indywidualni ROR

Bankowość Internetowa eBankNet

Dostęp do rachunku i usług bankowych z urządzeń stacjonarnych i mobilnych…   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Usługa "SMS Kontakt"

Komunikacja z bankiem przez SMS: zmiany salda, informacje o środkach i wiele innych…   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Usługa "Hasło do konta"

Uzyskaj informacje o rachunku przez telefon, dzięki bezpłatnej usłudze…   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Doładowanie telefonu

Szybko i wygodnie doładuj telefon przez bankowość internetową lub w bankomacie…   Zobacz więcej