Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

KREDYT ROR

 1. Możesz przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny.
 2. Powinieneś posiadać:
  • pełną zdolność do czynności prawnych,
  • minimum od 3 miesięcy rachunek osobisty w Banku Spółdzielczym w Połańcu, na który wpływają co miesiąc dochody z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury i innych źródeł,
  • udokumentowane stałe źródła dochodu z tytułu:
   • wykonywanej pracy,
   • renty lub emerytury,
   • innych źródeł.
 3. Możesz uzyskać kredyt w wysokości właściwej dla Twoich potrzeb i zdolności do spłaty:
 4. - maksymalna kwota kredytu 30.000,00 zł.
 5. Możesz korzystać z kredytu przez 1 rok w formie gotówkowej lub bezgotówkowej i w dowolnej wysokości nie przekraczającej ustalonego limitu.
 6. Twoje korzyści:
  • korzystne oprocentowanie,
  • każdy wpływ na konto powoduje zmniejszenie zadłużenia i daje możliwość ponownego wykorzystania kredytu do wysokości nie przekraczającego ustalonego limitu,
  • możliwość odstąpienia od umowy kredytu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu, bez podania przyczyny,
  • możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytu na kolejny 12 - miesięczny okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania poprzez podpisanie nowej umowy kredytowej,
  • szybka decyzja kredytowa.
 7. Oprocentowanie:
  • oprocentowanie kredytu 8,00% w skali roku – liczone według zmiennej stopy procentowej,
  • opłata przygotowawcza 30 zł od kwoty wnioskowanego kredytu
  • prowizja 2,00% od kwoty kredytu.
Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.29 sek.