Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 18.30, w soboty od 8:00 do 12:00.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria
Orzeł agrobiznesu

POLITYKA INFORMACYJNA

Informacja o dostępie do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Połańcu

Banku Spółdzielczy w Połańcu działając na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), a także Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17), informuje, że dokument „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Połańcu” obejmujący:
  • zakres ogłaszanych przez Bank zgodnie z wymogami prawa informacji,
  • określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji,
  • formy i miejsca ogłaszania informacji,
  • sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji,
  • zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających zgodnie z Polityką ogłaszaniu
jest dostępny publicznie w siedzibie Banku Spółdzielczego w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 3, pokój sekretariatu Banku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej Banku pod adresem www.bspolaniec.pl
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.18 sek.