Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

USŁUGA "SMS KONTAKT"

Czym jest usługa "SMS KONTAKT"?

Usługa "SMS KONTAKT" polega na otrzymywaniu na telefon sieci GSM wiadomości (SMS) informującej o:
 • saldzie rachunku lub wolnych środkach na rachunku,
 • zmianach salda na rachunku,
 • oprocentowaniu posiadanych rachunków
 • blokadach kartowych
Wiadomości SMS mogą być przesyłanie automatycznie lub na żądanie po wysłaniu SMS.

Korzyści

 • 24 godzinny dostęp do informacji o wolnych środkach i saldach,
 • na bieżąco uzyskiwane informacje na temat operacji (wpłat, wypłat) z rachunku,
 • kontrola własnych wydatków,

Jak korzystać z usługi SMS Kontakt?

 • Aby móc korzystać z usługi SMS należy w Banku złożyć wniosek o świadczenie usługi "SMS Konkakt"
 • SMS o odpowiedniej treść przesyłamy na numer 3838.

Jak jest tresć SMS-a wysłanego do Banku?

9425 MODULO#PIN#ZAPYTANIE

MODULO - numer klienta w Banku

PIN - hasło przyporządkowane do telefonu wskazanego we wniosku

ZAPYTANIE - jedna z opcji umożliwiających komunikację z Bankiem

Przykład:

9425 123456#1234#S

Lista krótkich zapytań umożliwiających komunikację z Bankiem:

SSalda wszystkich rachunków
SBSalda rachunków bieżących

SKSalda rachunków kredytów (kredyty)

STSalda rachunków terminowych (lokaty)

SR#<nr.Rach>Saldo wybranego rachunku

OOprocentowanie wszystkich rachunków

OBOprocentowanie rachunków bieżących

OKOprocentowanie rachunków kredytowych (kredyty)

OTOprocentowanie rachunków terminowych (lokaty)

OR#<NRB>Oprocentowanie wybranego rachunku

WOstatnie operacje wszystkich rachunków

WBOstatnie operacje rachunków bieżących

WKOstatnie operacje rachunków kredytowych

WTOstatnie operacje rachunków terminowych (lokaty)

WR#<NRB>Ostatnie operacje wybranego rachunku

Ile to kosztuje ?

 • brak opłaty miesięcznej za korzystanie z usługi,
 • koszt SMS wysłanego do Banku to koszt standardowego SMS wg taryfy sieci telefonii komórkowej wysyłającego,
 • aktywacja usługi oraz koszt wysłanego przez Bank komunikatu - zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.13 sek.