Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 18.30, w soboty od 8:00 do 12:00.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria HCE - Płatność telefonem
Orzeł agrobiznesu

USŁUGA "SMS KONTAKT"

Czym jest usługa "SMS KONTAKT"?

Usługa "SMS KONTAKT" polega na otrzymywaniu na telefon sieci GSM wiadomości (SMS) informującej o:
 • saldzie rachunku lub wolnych środkach na rachunku,
 • zmianach salda na rachunku,
 • oprocentowaniu posiadanych rachunków
 • blokadach kartowych
Wiadomości SMS mogą być przesyłanie automatycznie lub na żądanie po wysłaniu SMS.

Korzyści

 • 24 godzinny dostęp do informacji o wolnych środkach i saldach,
 • na bieżąco uzyskiwane informacje na temat operacji (wpłat, wypłat) z rachunku,
 • kontrola własnych wydatków,

Jak korzystać z usługi SMS Kontakt?

 • Aby móc korzystać z usługi SMS należy w Banku złożyć wniosek o świadczenie usługi "SMS Konkakt"
 • SMS o odpowiedniej treść przesyłamy na numer 3838.

Jak jest tresć SMS-a wysłanego do Banku?

9425 MODULO#PIN#ZAPYTANIE

MODULO - numer klienta w Banku

PIN - hasło przyporządkowane do telefonu wskazanego we wniosku

ZAPYTANIE - jedna z opcji umożliwiających komunikację z Bankiem

Przykład:

9425 123456#1234#S

Lista krótkich zapytań umożliwiających komunikację z Bankiem:

SSalda wszystkich rachunków
SBSalda rachunków bieżących

SKSalda rachunków kredytów (kredyty)

STSalda rachunków terminowych (lokaty)

SR#<nr.Rach>Saldo wybranego rachunku

OOprocentowanie wszystkich rachunków

OBOprocentowanie rachunków bieżących

OKOprocentowanie rachunków kredytowych (kredyty)

OTOprocentowanie rachunków terminowych (lokaty)

OR#<NRB>Oprocentowanie wybranego rachunku

WOstatnie operacje wszystkich rachunków

WBOstatnie operacje rachunków bieżących

WKOstatnie operacje rachunków kredytowych

WTOstatnie operacje rachunków terminowych (lokaty)

WR#<NRB>Ostatnie operacje wybranego rachunku

Ile to kosztuje ?

 • brak opłaty miesięcznej za korzystanie z usługi,
 • koszt SMS wysłanego do Banku to koszt standardowego SMS wg taryfy sieci telefonii komórkowej wysyłającego,
 • aktywacja usługi oraz koszt wysłanego przez Bank komunikatu - zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.
Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.25 sek.