facebook image

Wycofanie starej wersji eCorpoNet

informacja

Zobacz inne aktualności

Weryfikacja numeru PESEL

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

czytaj dalej

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Połańcu.

czytaj dalej

Wakacje kredytowe 2024

Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

czytaj dalej

Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich i zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad poszczególnych Grup Członkowskich:

czytaj dalej

Szanowni Klienci,

Stopniowo przenosimy wszystkie usługi i funkcje ze starego serwisu eCorponet (wersja na pulpicie) do nowego, tak więc już w niedługim czasie wszystkie transakcje i operacje wykonasz tylko w nowym serwisie eCorponet w wersji przeglądarkowej (nie będzie już wymagana instalacja JAVY). Nowa wersja programu znajduje się pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl/eCorpoNet/#/unallocated/login . Stara wersja programu zostanie wyłączona z dniem 1 czerwca 2023 r.

Więcej informacji o nowej wersji pod adresem Nowa wersja eCorponet

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu