facebook image

Dla Firm
Ubezpieczenia grupowe

Tel. 15 865 00 71

obejmij ubezpieczeniem pracowników - już od 3 osób

ubezpieczenie już od kolejnego dnia po podpisaniu umowy

kompleksowa ochrona - szeroki zakres ryzyk

ochrona wszędzie na świecie - przez całą dobę

Korzyści:

R

do wyboru wariant pełny (ochrona 24 h/dobę) lub ograniczony (ochrona ograniczona do wybranej aktywności),

R

umowy krótkoterminowe – na dzień, tydzień, miesiąc,

R

ubezpieczenie członków rodziny pracownika (małżonek, partner, dzieci),

R

pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków poniesionych w prywatnych placówkach medycznych,

R

ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy zawodowe,

R

odrębne sumy ubezpieczenia i niezależna wypłata świadczeń dla różnych wariantów ochrony.

Grupowe ubezpieczenie NNW to pewna wypłata świadczeń w razie nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń w rodzinie (np. narodziny dziecka).

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie – w miejscu pracy, podczas treningu, a także na wycieczce. Są trudne do przewidzenia, dlatego tak ważna jest pomoc, gdy się wydarzą. Wypłacamy świadczenie pozwalające na sfinansowanie leczenia czy długiej rehabilitacji.

Nasi doradcy pomogą wybrać zarówno towarzystwo ubezpieczeniowe, jaki i najkorzystniejsze warunki dla Twoich Pracowników oraz ich bliskich. Najkorzystniejsze warunki przy możliwie najniższej składce.

 

Zapraszamy do naszych oddziałów!

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

14 + 14 =