facebook image

Dla Firm
Ubezpieczenia majątkowe

Tel. 15 865 00 71

ubezpieczenie budynków i mienia od zdarzeń losowych

ubezpieczenie sprzętu i maszyn

ochrona przed utratą dochodów

OC w Twojej firmie

Korzyści:

R

spersonalizowany zakres ubezpieczenia oraz wybór elementów pakietu i ryzyk dostosowanych do prowadzonej działalności,

R

kompleksowa ochrona, także OC w przypadku szkód jakie firma wyrządzi Klientom lub osobom trzecim,

R

rozszerzenia ochrony, w tym na przykład ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

R

ubezpieczenie dochodu ubezpieczającego dla osób fizycznych i spółek cywilnych,

R

minimum formalności – uproszczone procedury zawierania umów.

Zapewnienie ciągłości działania firmy to podstawa, a bez kosztownych składników majątkowych jest to często niemożliwe. Ubezpieczenia majątku firmy to nie tylko podstawowa ochrona od pożaru i zdarzeń losowych, ale także możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach ubezpieczenia istnieje możliwość ochrony całego majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy w ramach jednej polisy.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz indywidualnych potrzeb Klienta istnieje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia.

Zapraszamy do naszych oddziałów!

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

14 + 5 =