Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODROCZENIA TERMINÓW SPŁAT RAT KREDYTOWYCH.

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID – 19 Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu, podjął decyzję o wsparciu kredytobiorców.

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowej na okres do 6 miesięcy, odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • raty kapitałowo-odsetkowej (annuitetewe) na okres do 6 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych
 • kredytów mieszkaniowych
 • kredytów gotówkowych
 • kredytów hipotecznych
udzielonych w PLN.

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat dla osób fizycznych znajduje się tutaj:
Wniosek osoby fizyczne - pdf do druku
Wniosek osoby fizyczne - interaktywny pdf

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat dla podmiotów gospodarczych i rolników znajduje się tutaj:
Wniosek przedsiębiorcy i rolnicy - pdf do druku
Wniosek przedsiębiorcy i rolnicy - interaktywny pdf

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: bank@bspolaniec.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres:
  Bank Spółdzielczy w Połańcu
  ul. Żapniowska 3
  28-230 Połaniec
  z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 • w Banku Spółdzielczego w Połańcu

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.
Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Banku
 • korespondencyjnie
Podpisanie aneksu korespondencyjnie
 1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:
  Bank Spółdzielczy w Połańcu
  ul. Żapniowska 3
  28 -230 Połaniec
  z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 4. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Bank Spółdzielczy w Połańcu pracuje w ograniczonym zakresie, a punkty kasowe są zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Banku. Informacje o pracy naszej placówki aktualizujemy na bieżąco. Sprawdź dostępność placówki Banku Spółdzielczego w Połańcu.

Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.14 sek.