Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

WYCOFANIE HASEŁ JEDNORAZOWYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Połańcu” oraz „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów intytucjonalnych„ przy czym niektóre postanowienia nowego Regulaminu będą obowiązywały już od 5 maja 2019 r.

Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Od 2 sierpnia 2019 r. w Banku nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkowników bankowości eletronicznej, tj. nastąpi całkowite wycofanie list haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku. Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Klientów posiadających listy haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku zapraszamy do siedziby Banku w celu zmiany metody autoryzacji na hasła SMS. Aby móc korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej od 2 sierpnia 2019 r., należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji na hasła SMS składając dyspozycję zmiany w placówce naszego Banku.

Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
Czas generowania strony: 0.13 sek.