Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 18.30, w soboty od 8:00 do 12:00.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz https://mobank.bspolaniec.pl - dla urządzeń mobilnych.
Logowanie do konta internetowego 

Kursy średnie NBP

Tabela kursów z dnia 2017-10-20
1 EUReuro4,2452
1 USDdolar amerykański3,5966
1 CHFfrank szwajcarski3,6601
1 GBPfunt szterling4,7221

Kontakt

Telefon

15 865 00 71

15 865 10 71

Więcej

REKLAMACJE

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA REKLAMACJI PRZEZ KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W POŁAŃCU

 1. Klient ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenie dotyczące świadczonych usług przez Bank
 2. Reklamacja może być złożona w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Połańcu obsługującej klientów:
  • w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres siedziby Banku;
  • ustnej – telefonicznie albo osobiście na formularzu podczas wizyty w placówce Banku;
  • w formie elektronicznej – na adres bank@bspolaniec.pl;
 3. Reklamacja jest rozpatrywania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie: w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta.
 5. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność spawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o :
  • przyczynie opóźnienia;
  • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  • wskazuje przewidywany termin udzielania odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 6. Bank akceptuje polubowne wyjaśnianie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bankiem a Klientem.
 7. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.
Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowa Izba RozliczeniowaBankowy Fundusz GwarancyjnyZBPKNF
Czas generowania strony: 0.12 sek.