facebook image

Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Tel. 15 865 00 71

Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Korzyści:
  • szybki sposób pozyskania środków na bieżące potrzeby,
  • atrakcyjne oprocentowanie.

Przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność rolniczą

Przeznaczenie: Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą: zakup środków do produkcji (nawozy, pasze, materiały siewne, włókniny, paliwa itp.,) (nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu).

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

5 + 13 =

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Wysokość Kredytu i okres kredytowania:

  • Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia jednak nie może być wyższa niż 2,0 tys. na hektar gruntów rolnych prowadzonych przez Kredytobiorcę, własnych lub dzierżawionych (wielkość areału musi zostać potwierdzona nakazem płatniczym lub umową dzierżawy).
  • Okres kredytowania: od 12 do 36 m-cy.

W przypadku kredytu z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu zgodnie z obowiązującą w banku Tabelą oprocentowania produktów bankowych.

  • kredyt z okresem spłaty do 1 roku: WIBOR 3M + marża 4,70%,
  • kredyt z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat: WIBOR 3M + marża 5,20%.

Prowizje są pobierane zgodnie z Taryfą opłat i prowizji:

  • 2,5 % od kwoty kredytu

Taryfa prowizji i opłat PDF

 Rolniczy kredyt inwestycyjny

Rolniczy kredyt inwestycyjny

Finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą...   Zobacz więcej
 Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą...   Zobacz więcej

 Rolniczy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Rolniczy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb rolnika (nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu)...   Zobacz więcej