facebook image

Godziny graniczne realizacji przelewów

Tel. 15 865 00 71

Polecenie przelewu krajowego

Lp. Rodzaj polecenia przelewu Placówka Banku System bankowości internetowej
1. Polecenie przelewu wewnętrznego w Banku1 w godzinach pracy placówki 16:30
2. ELIXIR wychodzący:1, 2 W godzinach pracy placówki 16:30
3. SORBNET3 wychodzący 15:00 ———–
4. ELIXIR przychodzący:

 I sesja do godziny 08:30

II sesja do godziny 12:00

III sesja do godziny 16:30

———–
5. SORBNET przychodzący do godziny 16:00

do godziny 16:00

 

1)Polecenia  przelewu zlecone po godzinie 16:30 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2)Polecenia przelewu zlecone w dni robocze po godzinach granicznych,  ale przed godziną 16:30, obciążą rachunek w danym dniu, ale polecenie przelewu będzie wykonane w najbliższym dniu roboczym.
3)Polecenia przelewu są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

 

 

Polecenie przelewu w walucie obcej

Lp. Rodzaj polecenia przelewu Data waluty Placówka Banku
1. Polecenie przelewu wychodzący:1  
1.2 Przekaz w trybie standardowym:  
1.2.1 Polecenie przelewu SEPA D+1 16:30
1.2.2 Przekazy w walucie EUR D+2 16:30
1.3 Przekaz w trybie pilnym D 12:30
2. Przelew przychodzący D 16:30

1)Przelew wychodzący zlecony:

  • w dniu roboczym po godzinie granicznej będzie wykonany z datą waluty jak dla polecenia przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.
  • w dniu innym niż roboczy obciążą rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a polecenie przelewu będzie wykonane z datą waluty ustaloną jak dla polecenia przelewu złożonego w następnym dniu roboczym