facebook image

Godziny graniczne realizacji przelewów

Tel. 15 865 00 71

Polecenie przelewu krajowego

Lp. Rodzaj polecenia przelewu Placówka Banku System bankowości internetowej
1. Polecenie przelewu wewnętrznego w Banku1 w godzinach pracy placówki 18:00
2. ELIXIR wychodzący:1, 2 w godzinach pracy placówki 18:00
3. SORBNET3 wychodzący 15:00 ———–
4. ELIXIR przychodzący: I sesja do godziny 12:00
II sesja do godziny 16:00
III sesja do godziny 18:00
———–
5 SORBNET przychodzący do godziny 16:00 do godziny 16:00

1)Polecenie przelewu zlecone po godzinie 18:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym
2)polecenia przelewu zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 18:00, obciążą rachunek w danym dniu, ale polecenie przelewu będzie wykonane najbliższym dniu roboczym.
3)Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

 

Polecenie przelewu w walucie obcej

Lp. Rodzaj polecenia przelewu Data waluty Placówka Banku
1. Polecenie przelewu wychodzący:1)  
1.1. Przekaz w trybie standardowym:  
1.1.1. Polecenie przelewu SEPA D+1 16:30
1.1.2. Przekazy w walucie EURy D+2 16:30
1.3. Przekaz w trybie pilnym D 12:30
2. Przelew przychodzący D 16:30

1)Przelew wychodzący zlecony:

  • w dniu roboczym po godzinie granicznej będzie wykonany z datą waluty jak dla polecenia przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.
  • w dniu innym niż roboczy obciążą rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a polecenie przelewu będzie wykonane z datą waluty ustaloną jak dla polecenia przelewu złożonego w następnym dniu roboczym