Zdjęcie budynku BS Połaniec
Bank Spółdzielczy w Połańcu: Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1830, w soboty - nieczynny.     Zapraszmy także do korzystania z systemów bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych pod adresem https://ebank.bspolaniec.pl oraz dla klientów korpoacyjnych pod adresem https://biznes.bspolaniec.pl.
Logowanie do konta internetowego Logowanie do konta korporacyjnego Logowanie Kartosfery RODO Biometria Gwarancje
Orzeł agrobiznesu

AKTUALNOŚCI

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Połańcu.

Miejsce zebrania: Zajazd „Jasieńka” Ruszcza, ul. Krakowska 12a

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich i zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad poszczególnych Grup oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy członkowskiej

PROCES UMORZEŃ SUBWENCJI

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy. Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji. Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.
Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

UWAGA NA TELEFONY Z FAŁSZYWEJ INFOLINII BANKU!

Bank Spółdzielczy w Połańcu ostrzega przed telefonami od nieznanych osób, które mogą podszywać się pod pracowników Banku Spółdzielczego. Jeśli nie jesteś pewien czy rozmawiasz z pracownikiem Banku rozłącz się. Następnie skontaktuj się z Nami pod numerem 15 865 00 71 i potwierdź, że kontakt który miał miejsce był realizowany przez pracownika Banku.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 19.04.2021r. zostają otwarte Punkty Kasowe zgodnie z dotychczasowym czasem pracy poszczególnych punktów.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Połańcu

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Banku oraz decyzji Rady Nadzorczej Banku z dnia 26.02.2021 r. zawiadamia członków Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej

INFORMACJA PRASOWA

Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”)

RODZINA 500 +
Rodzina 500 +

Szanowni Państwo,

Już od 1 lutego 2021 r. wnioski są dostępne w bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego  w Połańcu poprzez portal bankowości elektronicznej ebankNet.

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0

Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku. To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Wnioski można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej naszego Banku.

ZMIANY W USŁUDZE 3D SECURE I REALIZACJI TRANSAKCJI KARTAMI W INTERNECIE

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. następuje realizacja w wymogu silnego uwierzytelniania w celu wykonywania zakupów w Internecie za pomocą karty, będzie ona polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r. Zmiany dokonujemy na portalu internetowym Kartosfera.

KOMUNIKAT - TARCZA FINANSOWA

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do  31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:więcej

KREDYT EKOLOGICZNY
Ekokredyt
KARTOWA FORTUNA
Blik
BLIK
Blik
UWAGA! ZMIANA WYMAGAŃ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Szanowni Państwo,

Wprowadzana jest aktualizacja bezpieczeństwa dotycząca połączenia z bankowością internetową eBankNet i eCorpoNet.

Wyłączony zostanie protokół szyfrowania TLS 1.0 i 1.1 do połączenia z bankowością internetową.

Do połączenia szyfrowanego z bankowością internetową pozostanie protokół w najnowszej wersji TLS 1.2. Protokół TLS 1.2 jest bezpieczniejszy i odporny na znane podatności występujące w starszych wersjach tego protokołu.

Dla użytkowników oznacza to, że do połączenia z bankowością internetową eBankNet i eCorpoNet muszą korzystać z przeglądarek internetowych obsługujących protokół szyfrowania TLS 1.2. W praktyce Użytkownicy powinni mieć aktualne przeglądarki internetowe oraz korzystać z aktualnych systemów operacyjnych, dla których na bieżąco wydawane są poprawki bezpieczeństwa.

PUKNTY KASOWE

Szanowni Państwo,

Z dniem 7 września 2020 r. wznawiamy obsługę w Punktach Kasowych.

Punkt Kasowy w Ruszczy czynny będzie w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek, środa od 8:00 do 14:00

Punkt Kasowy w Zawadzie czynny będzie w następujących dniach i godzinach:
wtorek, czwartek, piątek od 8:30 do 14:30

W trosce o zdrowie Państwa i naszych Pracowników, prosimy o stosowanie poniższych zasad:

 • Stosowanie dezynfekcji rąk;
 • Zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych Klientów;
 • Zasłanianie ust i nosa.
 • Jednocześnie zachęcamy do korzystania z kanałów bankowości elektronicznej oraz bankomatów.

  NOWA USŁUGA "APPLE PAY"
  MojeID i Profil zaufany

  APPLE PAY w naszym banku. Płać wygodniej, szybciej, bezpieczniej.

  MOJEID I PROFIL ZAUFANY
  MojeID i Profil zaufany

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu informuje że, możesz już używać mojeID – zdalnego potwierdzania tożsamości poprzez bankowość elektroniczną. Teraz wygodniej skorzystasz z komercyjnych i publicznych usług online.

  Sprawdź:

  Regulamin usługi mojeID: tutaj

  DOBRY START (300+) I 500 +

  Bank Spółdzielczy w Połańcu informuje że,
  Już od 1 lipca 2020 r. wnioski Programu Dobry Start (300+) będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej eBankNet

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. w systemie bankowości elektronicznej eBankNet można będzie składać wnioski w Programie Dobry Start (300+) na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki".

  Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy Programu „Rodzina 500+” trwa do maja 2021 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać w systemie bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.

  PROCES REKLAMACYJNY TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

  Uprzejmie informujemy, iż została w Banku Spółdzielczym w Połańcu uruchomiona procedura przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących TARCZY FINANSOWEJ POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU. Reklamację od decyzji PFR należy nadsyłać na załączonym poniżej formularzu na ogólną skrzynkę mailową Banku bank@bspolaniec.pl.

  ZMIANA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH I RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

  Zgodnie z Uchwałą Nr 81/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Połańcu z dnia 18.06.2020 r. wprowadza się zmianę oprocentowania niżej wymienionych rachunków:
  Od dnia 22.06.2020 r. zmienia się oprocentowanie rachunków:
  Klienci indywidulani:

  • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
  • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – lokata internetowa
  Klienci instytucjonalni:
  • Rachunki bieżące i pomocnicze
  • Rachunki lokat terminowych do 1 miesiąca
  • Rachunki lokat terminowych

  Od dnia 24.08.2020 r. zmienia się oprocentowanie rachunków:
  Klienci indywidulani:
  • Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
  • Podstawowy rachunek płatniczy Konto Przyjazne
  • Rachunek oszczędnościowy SAKIEWKA
  • Rachunek oszczędnościowy KIDS
  • Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie

  KOMUNIKAT "AUTORYZOWANE URZĄDZENIA W BANKOWOŚCI INTERNEOWEJ"

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu ma przyjemność poinformować, że od dnia 08.06.2020r logowanie do konta bankowości internetowej eBankNet jest jeszcze bezpieczniejsze i wygodniejsze. Służy temu m.in. dodawanie swojego komputera do urządzeń zaufanych.

  Po wpisaniu loginu i hasła pojawi się informacja o możliwości dodania urządzenia jako zaufane, po zautoryzowaniu urządzenia nie będzie wymagany drugi etap uwierzytelniania kodem SMS aby móc zalogować się na Swoje konto.

  ZMIANA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH I RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

  Zgodnie z Uchwałą Nr 68/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Połańcu z dnia 07.05.2020 r. wprowadza się zmianę oprocentowania niżej wymienionych rachunków:

  Klienci indywidulani:

  • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
  • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – lokata internetowa
   • Klienci instytucjonalni:

    • Rachunki lokat terminowych do 1 miesiąca
    • Rachunki lokat terminowych
     • Zmiany obowiązują od 15.05.2020 r.
      Zmiana wynika z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 08.04.2020 r.

      Tabela oprocenowaniania od 15.05.2020

  UWAGA !! RUSZYŁA OBSŁUGA WNIOSKÓW TARCZY FINANSOWEJ PFR W NASZEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ.

  Szanowni klienci,

  Informujemy, iż w naszych systemach Bankowości Internetowej (eBankNet i eCorpoNet) można już złożyć wniosek w programie "Tarcza Finansowa PFR". Jest to rządowy program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa.

  Wszelkie informacje związane z Programem są dostępne na stronie https://www.pfr.pl/

  SERWIS INTERNETOWY GRUPY BPS O DZIAŁANIACH POMOCOWYCH DLA KLIENTÓW

  Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

  Serwis dostępny jest pod adresem: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow Wsparcie dla klientów

  Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ODROCZENIA TERMINÓW SPŁAT RAT KREDYTOWYCH.

  Szanowni Państwo,

  W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID – 19 Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu, podjął decyzję o wsparciu kredytobiorców.

  Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

  Więcej szczegółów.
  KREDYT - PROMOCJA
  Boże narodzenie
  UWAGA NA WYŁUDZENIA "NA KORONAWIRUSA"

  Obecnie obowiązujący stan zgrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności

  UWAGA NA OSZUKAŃCZE OGŁOSZENIA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19)

  Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP”.

  Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków.

  INFORMACJA DLA KLIENTÓW

  Szanowni Państwo,

    Ze względu na Państwa bezpieczeństwo jak również bezpieczeństwo pracowników Banku od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania w placówce może znajdować się ograniczona liczba osób.

  Klienci będą wpuszczani pojedynczo.

  Osoby oczekujące na załatwienie spraw prosimy, by zachowywały odpowiednią odległość - 2m od innych osób.

  Jednocześnie rekomendujemy wszystkim Klientom realizacji płatności bez użycia gotówki czyli przejście na płatności kartą, telefonem, za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej.

  Za wszystkie utrudnienia przepraszamy

  INFORMACJA DLA KLIENTÓW

  W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Banku w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistych wizyt w naszych placówkach, a w miarę możliwości załatwienie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.
  zachęcamy do:

  • korzystania z bankowości elektronicznej (przelewy, lokaty),
  • korzystania z kart płatniczych do wypłat,
  • płacenia kartami w placówkach handlowych, w tym korzystania z funkcji zbliżeniowej.

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu
  telefonicznego (15)865-00-71, (15)865-10-70 lub mailowego: bank@bspolaniec.pl

  Osoby oczekujące na załatwienie spraw prosimy, by zachowywały
  odpowiednią odległość - 2m od innych osób oczekujących.

  Wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Połańcu obsługują Klientów zgodnie z godzinami urzędowania.

  O każdych kolejnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu

  PAYBYNET

  Zarząd Banku spółdzielczego w Połańcu informuje, że od dnia 14 luty 2018 r. została uruchomiona usługa PayByNet w systemie bankowości elektronicznej.

  Usługa PayByNet pozwala w łatwy i bezpieczny sposób dokonać płatności w sklepach internetowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej.

  NOWE KARTY PŁATNICZE I WZNOWIONE

  Bank Spółdzielczy w Połańcu informuje, że od dnia 6 czerwca 2016 roku karty płatnicze VISA nowe oraz wznowione będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej bezpośrednio na adres korespodencyjny Klienta.

  RODZINA 500 +
  Rodzina 500 +

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do składania wniosku o świadczenie "500+" za pośrednictwem bankowości internetowej.

  Aby złożyć wniosek o świadczenie "500+" w systemie bankowości internetowej należy w systemie bankowości internetowej wybrać zakładkę "Zarządzanie" a następnie "500+" i "Wypełnij wniosek 500+".

  BANKI SPÓŁDZIELCZE TO DOBRY POMYSŁ!
  Banki Spółdzielcze to dobry pomysł!
  INFORMACJA - SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

  W związku z pojawiającymi się informacjami o problemach odnośnie uruchomienia systemu bankowości internetowej, zaleca się Klientom Banku wyczyszczenie całej historii przeglądania w przeglądarce internetowej.

  EBANKNET -BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

  W związku zaprzestaniem wsparcia dla przeglądarek internetowych dla systemu Windows XP przez producentów przeglądarek zaleca się przejście na nowsze systemy (np. Windows 7, Windows 8.1, Windows 10) na których mogą pracować najnowsze wersje przeglądarek internetowych (Firefox, Chrome,IE).

  Brak aktualnych wersji przeglądarek może powodować że nie wszystkie elementy serwisu bankowości elektronicznej będą dostępne dla użytkownika.

  Ostatnią wspieraną wersją przeglądarki Mozilla Firefox dla systemu Windows XP jest wersja 52.

  500+

  Bank Spółdzielczy w Połańcu informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna nowy okres rozliczeniowy (od 1.10.2017 do 30.09.2018) na otrzymywanie świadczenia "500+". Aby zachować ciągłość otrzymywania świadczenia "500+", Bank informuje, że w usłudze eBankNet (konto internetowe) istnieje możliwość złożenia takiego wniosku do Opieki Społecznej.

  Wnioski w systemie bankowości elektronicznej na nowy okres rozliczeniowy można składać już w sierpniu oraz wrześniu 2017.

  Jak to będzie zatem wyglądało:

  1. Do 31 lipca 2017 nie zmieni się nic - jest dokładnie tak jak teraz.
  2. Od 1 sierpnia 2017 wchodzą DWA nowe wnioski, które zastąpią obecny.
   • Jeden - na okres przejściowy będzie dla klientów, którym urodzi się dziecko w sierpniu lub wrześniu 2017 - tak, żeby otrzymali pieniądze za te dwa miesiące ( w nowym wyglądzie dotychczasowy wniosek) - ten wniosek będzie działał TYLKO przez 2 miesiące do 30 września. Dotyczy programu na lata 2016/2017 (od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku).
   • Drugi dla beneficjentów, którzy wnioskują na nowy okres rozliczeniowy rozpoczynający. Ten wniosek będzie działał od 1 sierpnia co najmniej do 30 września 2018 roku i dotyczy nowego programu na lata 2017/2018.

  Zapraszamy do korzystania z wyżej wymienionej usługi.

  ZMIANA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH I RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

  Zgodnie z Uchwałą Nr 118/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Połańcu z dnia 17.07.2017 r. wprowadza się zmianę oprocentowania niżej wymienionych rachunków:

  1. Klienci indywidulani:
   • Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie
   • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
   • Rachunek bieżący
   • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych: 1, 2, 3, 6-miesięczne
  2. Klienci instytucjonalni:
   • Rachunek bieżący
   • Rachunki lokat terminowych do 1 miesiąca
   • Rachunki lokat terminowych: 1, 2, 3, 6-miesięczne

  Zmiany obowiązują od 20.09.2017 r.

  Zmiana oprocentowania rachunków dla klientów indywidulanych i rachunków dla klientów instytucjonalnych od 20.09.2017
  INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA PRZELEWÓW

  Bank Spółdzielczy w Połańcu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

  LOKATA INTERNETOWA

  Zarząd Banku spółdzielczego w Połańcu informuje, że od dnia 2 listopada 2017 r. Nasza Oferta powiększyła się o nowy produkt: Lokata Internetowa oferowana posiadaczom rachunków w ramach serwisu bankowości internetowej EbankNet.

  SZYBKIE PŁATNOŚCI

  Zarząd Banku spółdzielczego w Połańcu informuje, że od dnia 7 grudnia 2017 r. została uruchomiona usługa szybkich płatności w systemie bankowości elektronicznej.

  ECORPONET

  Zarząd Banku spółdzielczego w Połańcu informuje, że od dnia 14 grudnia 2017 r. Nasza Oferta dla Klientów Biznesowych powiększyła się o nową usługę bankowości elektronicznej "eCorpoNet".

  TERMINALE PŁATNICZE
  Terminal
  BEZPIECZNE FINANSE SENIORA
  Poradnik-dla-seniora-baner

  Szanowni Państwo,

  we współpracy ze Związkiem Banków Polskich Bank BPS przygotował Poradnik pt.:

  "Bezpieczne finanse seniora, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą "na wnuczka" czy "na policjanta".

  Folder ma charakter edukacyjny i przeznaczony jest dla Klientów Banku. Opisuje metody stosowane przez oszustów chcących wyłudzić środki finansowe czy kosztowności od potencjalnych ofiar, którymi są w przeważającej części ludzie starsi. Poradnik podpowiada na co senior powinien zwrócić uwagę przy rozmowie z rzekomym wnukiem bądź policjantem i jak reagować kiedy znajdzie się w takiej sytuacji.

  Zachęcamy do zapoznania się z materiałem

  SPLIT PAYMENT

  Bank Spółdzielczy w Połańcu uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

  Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Połańcu nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

  Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej eCorpoNet i eBankNet oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Połańcu.

  Więcej szczegółów.
  KARTY PŁATNICZE

  Bank Spółdzielczy w Połańcu informuje, że od dnia 10.08.2018 nastąpiła zmiana wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzonych na terenie Polski z wysokości 30 PLN na 50 PLN.

  PŁATNOŚCI TELEFONEM Z GOOGLE PAY
  Planet Mobile
  UWIERZYTELNIENIE DWUETAPOWE/DWUSKŁADNIKOWE

  W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) Bank Spółdzielczy w Połańcu informuje, że z dniem 1 lipca 2019 roku zostanie uruchomione dwuetapowe uwierzytelnienie Klienta.

  Uwierzytelnienie dwuetapowe/ dwuskładnikowe jest to forma zabezpieczenia Twojego konta. Uruchomienie tego mechanizmu spowoduje, że logowanie zostanie podzielone na dwa etapy:

  • logowanie za pomocą hasła (coś co znasz)
  • uwierzytelnienie posiadanym jednorazowym kodem (coś co masz)

  Informujemy że "SMS autoryzacyjny" do logowania do systemu bankowości internetowej jest bezpłatny.

  HASŁA JEDNORAZOWE

  Bank Spółdzielczy w Połańcu informuje że od 2 sierpnia 2019 roku nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkowników bankowości elektronicznej tj. nastąpi całkowite wycofanie listy haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku.

  Klientów posiadających listy haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku zapraszamy do siedziby Banku w celu zmiany metody autoryzacji na hasła SMS. Aby móc korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej od 2 sierpnia 2019 r., należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji na hasła SMS składając dyspozycję zmiany w placówce naszego Banku.

  Klienci posiadający aktywne listy haseł jednorazowych, mogą z nich korzystać do 1 sierpnia 2019 roku (włącznie).

  Więcej
  NOWE RACHUNKI

  Bank Spółdzielczy w Połańcu informuje, że od października 2019 r. wprowadził do swojej oferty nowe produkty z atrakcyjnym oprocentowaniem.

  Rachunek Oszczędnościowy "SAKIEWKA" skierowany dla osób pełnoletnich oraz małoletnich w wieku od 13 roku życia, zarówno dla nowych jak i obecnych Klientów naszego Banku.


  Rachunek Oszczędnościowy "KIDS" skierowany dla dzieci w wieku od 0 – 13 roku życia.
  Grupa BPS Krajowa Izba Rozliczeniowa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ZBP KNF MoneyGram
  Czas generowania strony: 0.14 sek.