facebook image

Sakiewka rachunek oszczędnościowy

Tel. 15 865 00 71

Rachunek oszczędnościowy Sakiewka skierowany jest do Klientów, którzy cenią sobie systematyczne oszczędzanie przy zachowaniu stałego dostępu do swoich oszczędności. Produkt z atrakcyjnym oprocentowaniem, którego unikalność i elastyczność funkcjonowania sprawiają, że Klienci Banku będą chętniej lokować swoje nadwyżki np. z rachunków ROR.

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

11 + 12 =

Rachunek oszczędnościowy „Sakiewka” to:

R

0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku

R

Jedna bezpłatna wypłata z rachunku w miesiącu

R

Odsetki dopisywane co miesiąc

R

Możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania umowy

R

Wypłata środków bez utraty odsetek

R

Posiadaczem rachunku może być osoba od 13 roku życia

R

Minimalna wpłata 100,00 PLN

Atrakcyjne oprocentowanie:

L

do kwoty 500,00 PLN – 0,00 %

L

nadwyżka ponad 500,00 do 5 000,00 PLN – 2,50%

L

nadwyżka ponad 5000,00 do 30 000,00 PLN– 3,00%

L

nadwyżka ponad 30 000,00 do 100 000,00 PLN – 3,50%

L

nadwyżka powyżej kwoty 100 000,00 PLN – 4,00%

Rachunki bankowe dla Klientów Indywidualnych

Szanowni Państwo, oferujemy szeroką ofertę rachunków bankowych. Zróżnicowanie oferty pozwoli dobrać najatrakcyjniejszy rachunek do potrzeb osobistych i rodzinnych.

Konto Razem

Konto Razem

Rachunek bankowy dla obywateli i uchodźców z Ukrainy. Zobacz więcej
Twoje Konto Bank Połaniec

Twoje Konto

Dobre konto, intuicyjna obsługa, wsparcie przyjaznych doradców, proste zasady bankowości indywidualnej.   Zobacz więcej

klienci indywidualni rachunki

ROR Junior

Przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat... Zobacz więcej
klienci indywidualni rachunki

Rachunek Student

Rachunek osobisty dla osób, które rozpoczęły naukę na uczelni wyższej...   Zobacz więcej
klienci indywidualni ROR

Rodzina PLUS

Skierowany jest do osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego...   Zobacz więcej
klienci indywidualni rachunki

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Konto Przyjazne, dla osób które nie posiadają rachunku w żadnym innym banku...   Zobacz więcej
klienci indywidualni ROR

Rachunek KIDS

Rachunek dla dzieci już od pierwszego dnia życia do 13 lat...   Zobacz więcej
klienci indywidualni rachunki

Rachunek oszczędnościowy "Sakiewka"

Rachunek oszczędnościowy "Sakiewka" dedykowany jest dla Klientów, którzy cenią systematyczne odkładanie oszczędności... Zobacz więcej
Rachunek w EURO

Rachunek walutowy w EURO

Przeznaczony do przeprowadzania rozliczeń, gotówkowych i bezgotówkowych w EURO... Zobacz więcej