facebook image

Kredyt w rachunku Bieżacym

Tel. 15 865 00 71

 

Kredyt w Rachunku Bieżącym na działalność gospodarczą

 

Korzyści:
 • korzystne oprocentowanie,
 • możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytu na kolejny maksymalnie 12-miesięczny okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania poprzez podpisanie nowej umowy kredytowej,
 • każdy wpływ na konto powoduje zmniejszenie zadłużenia i daje możliwość ponownego wykorzystania kredytu do wysokości nie przekraczającej ustalonego limitu,
 • szybka decyzja kredytowa.

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

12 + 12 =

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Kredyt w Rachunku Bieżącym możesz przeznaczyć na :

 

  • spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank na okres do 1 roku,
  • regulowanie krótkoterminowych zobowiązań,
  • finansowanie kapitału obrotowego.

Możesz spłacić kredyt:

 

  • wcześniej niż ustaliłeś to w umowie kredytowej, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

Możesz uzyskać kredyt w wysokości właściwej dla twoich potrzeb i zdolności do spłaty.

Możesz zabezpieczyć kredyt w każdej formie dozwolonej przepisami prawa.

 

Możesz skorzystać z Kredytu w Rachunku Bieżącym, jeżeli:

 

  • prowadzisz działalność gospodarczą w każdej dozwolonej formie prawnej,
  • posiadasz w Banku Spółdzielczym w Połańcu rachunek bieżący lub zobowiążesz się do jego otwarcia oraz do przeprowadzania rozliczeń za jego pośrednictwem przed podpisaniem umowy kredytu.

Oprocentowanie:

 

 • oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża 5,20 p.p.
 • prowizja 2,50% od kwoty udzielonego kredytu

 

Opłata przygotowawcza:

 

 • kredyt do 100.000,00: 300,00 zł,
 • kredyt powyżej 100.000,00 do 300.000,00 zł: 500,00 zł,
 • kredyt powyżej 300.000,00 do 1.000.000,00 zł : 700,00 zł,
 • kredyt powyżej 1.000.000,00 zł : 1000,00 zł.

Taryfa prowizji i opłat PDF

Kredyty dla Firm i Instytucji

klienci indywidualni ROR

Kredyt Inwestycyjny

Rozwijasz firmę? Kredyt inwestycyjny pokryje nawet 80% finansowania inwestycji...   Zobacz więcej

klienci indywidualni rachunki

Kredyt Obrotowy w Rachunku Kredytowym

Finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą...   Zobacz więcej

klienci indywidualni rachunki

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Finansuj krótkoterminowe cele biznesowe, dzięki kredytowi w rachunku bieżącym...   Zobacz więcej

klienci indywidualni rachunki

Kredyt Hipoteczny na Działalność Gospodarczą

Finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą...   Zobacz więcej