facebook image

Rolniczy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Tel. 15 865 00 71

Obrotowy w rachunku bieżącym

Korzyści:
  • szybki dostęp do środków finansowych,
  • korzystne oprocentowanie,
  • utrzymanie płynności finansowej,
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania,
  • kredyt udzielany jest w formie otwartej linii kredytowej. Klient może dysponować środkami w granicach przyznanego limitu kredytowego określonego w umowie.

Przeznaczony dla

  • posiadających w banku rachunek bieżący rolniczy
  • przeprowadzających rozliczenia przez rachunek bieżący umiejscowiony w Banku
  • prowadzących działalność rolniczą

Przeznaczenie: Finansowanie bieżących  potrzeb rolnika (nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu)

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

8 + 9 =

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Okres kredytowania:

Okres kredytowania do 12 m-cy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy bez konieczności spłaty występującego zadłużenia.

Maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta.

Oprocentowanie kredytu zgodnie z obowiązującą w banku Tabelą oprocentowania produktów bankowych.

  • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 5,20%

Prowizje są pobierane zgodnie z Taryfą opłat i prowizji:

  • Prowizja: 2,5% od kwoty kredytu.

Taryfa prowizji i opłat PDF

 Rolniczy kredyt inwestycyjny

Rolniczy kredyt inwestycyjny

Finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą...   Zobacz więcej
 Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą...   Zobacz więcej

 Rolniczy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Rolniczy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb rolnika (nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu)...   Zobacz więcej