facebook image

Rachunki Lokat Terminowych

Tel. 15 865 00 71

Bank Spółdzielczy w Połańcu oferuje otwieranie i prowadzenie rachunków terminowych w złotych dla klientów instytucjonalnych

Wpłaty na lokaty terminowe Bank przyjmuje na czas określony, tj. na okresy 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy. Każda wpłata stanowi odrębną lokatę. Oprocentowanie środków pieniężnych na lokacie jest uzależnione od okresu lokaty. Lokaty są odnawialne. W ramach umowy rachunku Bank zobowiązuje się do przechowywania na zlecenie posiadacza rachunku zadeklarowanej kwoty pieniężnej oraz do jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami po upływie umówionego terminu.

 

Rodzaj Rachunku Oprocentowanie w skali roku
Rachunki lokat krótkoterminowych do 1 miesiąca 0,01%
 Rachunki lokat terminowych  
 – 1 miesięczne 0,01%
 – 2 miesięczne 0,02%
 – 3 miesięczne 0,10%
 – 6 miesięczne 0,15%
– 12 miesięcznie 0,20%
– 24 miesięcznie 0,25%
 – 36 miesięczne 0,30%

Oprocentowanie obowiązuje od 01 marca 2021r.

Terminowe lokaty oszczędnościowe pozwalają na optymalny wybór okresu oszczędzania dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

14 + 1 =