facebook image

Informacja o Przedsiębiorcach

Tel. 15 865 00 71

Informacja o przedsiębiorcach, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku Spółdzielczego w Połańcu, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową:

  • SoftNet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 8, KRS 0000181332
  • Blue Media S. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590