facebook image

Informacja o Przedsiębiorcach

Tel. 15 865 00 71

Informacja o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 Prawa bankowego (Dz. U. 2018r. poz. 2187 z poźn. zm.), którzy przy wykonywaniu na rzecz Banku Spółdzielczego w Połańcu, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową:

 

  • SoftNet Sp. z o.o.
    30-727 Kraków,
    ul. Pana Tadeusza 8