facebook image

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Tel. 15 865 00 71

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj – zastrzeż go w Banku! Chroń swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Połańcu jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

Bank Spółdzielczy w Połańcu wprowadził możliwość przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości należących do nie-Klientów Banku.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • tymczasowy dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • książeczka wojskowa,
  • książeczka marynarska,
  • paszport,
  • karta stałego pobytu,
  • dokument zagraniczny,
  • inny dokument (niezdefiniowany),
  • oraz dowód rejestracyjny, karty.

 

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl