facebook image

Kredyty dla Rolników

Tel. 15 865 00 71

Kredyty dla Rolników

Oferujemy kredyty dla Rolników i firm z branży rolnej.

 Rolniczy kredyt inwestycyjny

Rolniczy kredyt inwestycyjny

Finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą...   Zobacz więcej
 Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą...   Zobacz więcej

 Rolniczy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Rolniczy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb rolnika (nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu)...   Zobacz więcej

Produkty i usługi - Rolnicy

Rachunki bankowe

Wybierz najkorzystniejszy rachunek dla Rolników w Banku Spółdzielczym w Połańcu... Zobacz więcej

Lokaty

Zobacz oprocentowanie lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Połańcu... Zobacz więcej

Bankomaty

Znajdź bezprowizyjny bankomat w całej Polsce, wszędzie gdzie potrzebujesz... Zobacz więcej

Bankowość elektroniczna EBP

Kredyty

Preferencyjna oferta finansowania dla branży rolnej. Sprawdź ofertę... Zobacz więcej

Bankowość Elektroniczna

Sprawdź bankowość elektroniczną dedykowaną dla Rolników... Zobacz więcej

Taryfy opłat i prowizji

Sprawdź aktualne stawki dotyczące produktów i usług w Banku Spółdzielczym w Połańcu... Zobacz więcej