facebook image

Przenoszenie rachunku płatniczego

Tel. 15 865 00 71
W związku z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1997) przewiduje ustawowy obowiązek przeniesienia rachunku płatniczego między bankami, a mianowicie (art. 59ii-59it ustawy).

Jeśli posiadasz już konto w innym banku, możesz go przenieść do nas bez zbędnych formalności.

Wydrukuj i wypełnij niezbędne dokumenty, ale nie podpisuj ich. Podpis złożysz w Banku w obecności pracownika.

Pliki do pobrania:

Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego

Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego

Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta