facebook image

Lokata Standardowa

Tel. 15 865 00 71

Bank Spółdzielczy w Połańcu oferuje otwieranie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych dla osób fizycznych w walucie polskiej.

Wpłaty na lokaty terminowe Bank przyjmuje na czas określony, tj. na okresy 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy. Każda wpłata stanowi odrębną lokatę. Oprocentowanie środków pieniężnych na lokacie jest uzależnione od okresu lokaty. Minimalna kwota oszczędności to 100,00 PLN. Lokaty są odnawialne. W ramach umowy rachunku Bank zobowiązuje się do przechowywania na zlecenie posiadacza rachunku zadeklarowanej kwoty pieniężnej oraz do jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami po upływie umówionego terminu.

Terminowe lokaty oszczędnościowe pozwalają na optymalny wybór okresu oszczędzania dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

11 + 1 =

Lokaty dla Klientów Indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Połańcu oferuje otwieranie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych dla osób fizycznych w walucie polskiej.

klienci indywidualni ROR

Lokata Standardowa

Otwieranie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych dla osób fizycznych w walucie polskiej...   Zobacz więcej

klienci indywidualni ROR

Lokata Internetowa

Zarządzaj swoimi oszczędnościami przez internet...    Zobacz więcej