facebook image

Przekazy zagraniczne

Tel. 15 865 00 71

Bank Spółdzielczy w Połańcu posiada w swej ofercie przekazy w obrocie dewizowym do których należą polecenie wypłaty i przelew SEPA – polegające na wykonywaniu zleceń płatniczych w walutach wymienialnych, złotych polskich na rzecz i zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, realizujących polecenie wypłaty do większości krajów świata.

Polecenie wypłaty to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
Przelew SEPA to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA.

IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. PL i numer rachunku.
SWIFT Banku BPS – „POLUPLPR”.

Zapraszamy do Naszego Banku!