facebook image

Rolniczy kredyt inwestycyjny

Tel. 15 865 00 71

Kredyt inwestycyjny

Korzyści:
 • kredyt łatwy w obsłudze,
 • kredyt umożliwiający rozwój gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa rolniczego,
 • możliwość uzyskania kredytu mimo zadłużenia z tytułu innych pożyczek i kredytów, pod warunkiem, że są spłacane terminowo,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 24 m-cy.

Przeznaczony

Dla klientów prowadzących działalność rolniczą.

Przeznaczenie: Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, tj. na finansowanie lub refinansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń i środków transportu, zakupi ziemi, zakupie lub budowie nieruchomości, zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych.

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

2 + 8 =

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Okres kredytowania:

Okres kredytowania  do 15 lat, a w przypadku kredytowania zakupu rzeczy ruchomych do 8 lat.

Maksymalna kwota wnioskowanego kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

Oprocentowanie kredytu zgodnie z obowiązującą w banku Tabelą oprocentowania

 • do 3 lat: WIBOR 3M + marża 3,00 p.p.
 • powyżej 3 roku do 5 lat: WIBOR 3M + marża 3,50% p.p.
 • powyżej 5 lat do 15 lat: WIBOR 3M + marża 3,75%.

Prowizje są pobierane zgodnie z Taryfą opłat i prowizji:

 • kredyt do 3 lat: 1,5% od kwoty kredytu
 • kredyt powyżej 3 roku do 5 lat: 2% od kwoty kredytu
 • powyżej 5 lat do 15 lat: 2,5% od kwoty kredytu

Opłata przygotowawcza:

 • kredyt do 100.000,00: 300,00 zł
 • kredyt powyżej 100.000,00 do 300.000,00 zł: 500,00 zł
 • kredyt powyżej 300.000,00 zł.: 700,00 zł

Taryfa prowizji i opłat PDF

 Rolniczy kredyt inwestycyjny

Rolniczy kredyt inwestycyjny

Finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą...   Zobacz więcej
 Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą...   Zobacz więcej

 Rolniczy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Rolniczy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb rolnika (nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu)...   Zobacz więcej