facebook image

PSD2

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.
Kluczowym celem PSD2 jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących regulacji, oraz wyjaśnienie powstałych na ich tle wątpliwości.

Co wprowadzi dyrektywa PSD2

Pojawi się nowy rodzaj usługodawców na rynku usług płatniczych, podmioty finansowe określane jako TPP (Third Party Provider), które będą mogły świadczyć dwa typy usług:
– Account Information Service (AIS) – to usługi dostępu do informacji na rachunkach bankowych dające klientom łatwy wgląd online w stan ich finansów,
– Payment Initiation Service (PIS) – to usługi inicjowania płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego klienta w jego imieniu. TPP po otrzymaniu danych do logowania w bankowości internetowej klienta, będzie mogło realizować płatności w określonej kwocie do określonego odbiorcy i raportować klientowi o jej wykonaniu.

Zostanie wprowadzone również tzw. silne uwierzytelnienie klienta – aby zainicjować płatności konieczna będzie identyfikacja klienta za pomocą co najmniej 2 niezależnych metod uwierzytelnienia, np. jednocześnie za pomocą kodu SMS i rozwiązań biometrycznych.

PSD2 – Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bspolaniec.pl/

 

Informacja o dostepności API PSD2

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany okres Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
04.09.2019 – 13.12.2019 9,91 0,09 100 0,00
14.12.2019 – 13.03.2020 100 0,00 100 0,00
14.03.2020 – 13.06.2020 100 0,00 100 0,00
14.06.2020 – 13.09.2020 100 0,00 100 0,00
01.10.2020 – 31.11.2020 100 0,00 100 0,00
01.11.2020 – 30.11.2020 100 0,00 100 0,00
01.12.2020 – 31.12.2020 99,99 0,01 100 0,00
01.01.2021 – 31.01.2021 100 0,00 100 0,00
01.02.2021 – 28.02.2021 100 0,00 100 0,00