facebook image

Ubezpieczenia
majątkowe

Twój dom - Twoje bezpieczeństwo
Tel. 15 865 00 71

ubezpiecz dom, także w budowie

ubezpiecz swoje mieszkanie

Ochrona wyposażenia oraz elementów budynku

odpowiedzialność cywilna

Korzyści:

R

możesz ubezpieczyć m.in.: mieszkanie, dom jednorodzinny, dom w budowie, lokal mieszkalny, elementy budynku oraz jego wyposażenia, ogrodzenie, garaż, obiekty gospodarcze, domek letniskowy, obiekty małej architektury, nagrobek,

R

ubezpieczenie na wypadek nieprzewidywanych zdarzeń.: pożar, zalanie, powódź, grad, kradzież z włamaniem, dewastacja, osunięcia się ziemi, przepięcia instalacji, dym, sadza czy też odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego oraz jego bliskich,

R

niskie składki i minimum formalności,

R

ochrona już od dnia następnego po opłaceniu składki,

R

możliwość wyboru wariantów ubezpieczenia i konkretnego zakresu,

R

możliwość wyboru płatności – w całości lub ratalnie, w zależności od Twoich potrzeb.

Ubezpieczenie nieruchomości to ubezpieczenie, które obejmuje ochroną nie tylko dom lub mieszkanie, ale również dom letniskowy, dom w budowie, piwnicę, garaże, a także elementy wyposażenia. Produkt jest skierowany zarówno do osób zamieszkujących daną nieruchomość, jak również do osób wynajmujących.

Kompleksowa oferta ubezpieczeń w Banku Spółdzielczym w Połańcu zapewnia komfort i bezpieczeństwo Twojego domu, mieszkania i sprzętów. Zakres ubezpieczenia dobierzesz do Twoich indywidualnych potrzeb, a nasi doradcy wybiorą najkorzystniejszą ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego.  Zagwarantuj sobie spokój i wypłatę odszkodowania za zniszczony lub utracony majątek w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Zapraszamy do naszych oddziałów!

Zapytaj doradcę

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy w Połańcu podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

6 + 6 =