facebook image

Poziom bezpieczeństwa naszych usług

informacja

Zobacz inne aktualności

Weryfikacja numeru PESEL

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

czytaj dalej

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Połańcu.

czytaj dalej

Wakacje kredytowe 2024

Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

czytaj dalej

Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich i zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad poszczególnych Grup Członkowskich:

czytaj dalej

Szanowni Klienci,

Chcieliśmy Was poinformować, że w trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa naszych usług, postanowiliśmy wycofać niektóre starsze metody szyfrowania, które są uznawane za niewystarczająco bezpieczne. Niestety, w wyniku tych zmian, nie będzie już możliwe zalogowanie się do systemów bankowości elektronicznej przy użyciu nieobsługiwanych systemów operacyjnych, takich jak Windows 7 czy Windows 8, oraz przestarzałych przeglądarek internetowych, na przykład Internet Explorer, starszych wersji Firefox czy Chrome.

Aby dalej korzystać z naszych usług online, zalecamy zaktualizowanie systemu operacyjnego i przeglądarki do najnowszych dostępnych wersji. Dziękujemy za zrozumienie i gotowość do współpracy w celu utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa.,

Zmiany zostaną wykonane po 24 stycznia 2024r.