facebook image

Wakacje kredytowe

informacja

Zobacz inne aktualności

Cyberprzestępcy atakują przed świętami

Ostrzegamy przed próbami wyłudzenia danych od użytkowników kart za pośrednictwem fałszywych SMS. Jest to jedna z najczęściej występujących aktualnie metod ataków, które nasiliły się w okresie przedświątecznym.

czytaj dalej

Webinarium CEDUR

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje webinarium CEDUR „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych…

czytaj dalej

Transakcje internetowe

Od dnia 1 lipca 2023r. uwalniamy transakcje niskokwotowe, realizowane w Internecie, od obowiązku silnego uwierzytelnienia za pomocą 3D Secure.

czytaj dalej

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Połańcu.

czytaj dalej

Wakacje kredytowe
Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, czyli skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”.

Ustawowe wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

Wnioski przyjmowane będą w Banku od dnia 29 lipca 2022r.  tj. od dnia wejścia w życie Ustawy. Spłatę kredytu możesz zawiesić maksymalnie przez 8 miesięcy. Są to sierpień i wrzesień 2022r., 2 wybrane miesiące w IV kwartale 2022r., i po 1 wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023r.

Dotyczy kredytów udzielonych przed dniem 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w Umowie o kredyt upływa nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku.

Zawieszenie spłaty kredytu rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia otrzymania wniosku przez Bank. Ze względów technicznych prosimy o składanie wniosków nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat do godz. 13:00.

Okres kredytowania i daty umowne przedłużamy  o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu nie wymaga aneksu do Umowy o kredyt oraz dokumentów (w tym umów) dotyczących zabezpieczenia kredytu.
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.

Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu, nie naliczamy żadnych odsetek i nie pobieramy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych.
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:

  • system bankowości elektronicznej – wyłącznie w sytuacji kiedy w kredycie występuje 1 Kredytobiorca;
  • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do e-maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;
  • w Placówkach Banku;
  • drogą pocztową na adres Banku: w tym przypadku decyduje data doręczenia Wniosku do Banku.

Informację o zawieszeniu spłaty otrzyma Biuro Informacji Kredytowej.

Załączniki:
Wniosek o wakacje kredytowe

Instrukcja złożenia wniosku wakacje kredytowe przez system bankowości elektronicznej